Odwiedzając naszą stronę zgadzają się Państwo na używanie ciasteczek (cookies) w celu optymalizacji jej pracy.

Contact

mail@gemini-theme.com
+ 001 0231 123 32

Follow

Info

All demo content is for sample purposes only, intended to represent a live site. Please use the RocketLauncher to install an equivalent of the demo, all images will be replaced with sample images.

 

Trzcianka, 19.07.2019r.

 

Protokół z wyboru partnera

 

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego naboru partnera do wspólnego przygotowania i realizacji w ramach otwartego naboru ogłoszonego na stronie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance.

Została złożona jedna oferta:

 

Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych

ul. Kminkowa 182e/2 62-064 Plewiska

 

Ofertę oceniono wg następujących kryteriów:

  1. Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa – waga 4 pkt.

  2. Oferowany wkład potencjonalnego partnera w realizację projektu – waga 4pkt.

  3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze – waga 2pkt.

 

W wyniku analizy złożonej przez Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych, ul. Kminkowa 182e/2 62-064 Plewiska

Przyznano następującą punktacje w poszczególnych kryteriach:

 

Nr

Nazwa kryterium wyboru

Liczba punktów przyznanych w wyniku oceny

1.

 

 

Zgodność działania potencjalnego partnera z celami w partnerstwie

4pkt.

Uzasadnienie:

Partner to podmiot ekonomii społecznej, posiada wpis do KRS od 2013 r. oraz aktywnie działa na polu usług społecznych w zakresie usług opiekuńczych i asystenckich

2.

 

Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizacje projektu

4pkt.

Uzasadnienie:

Partner posiada potencjał finansowy, kadrowy, organizacyjny i techniczny, który pozwoli na realizację projektu

 

 

3.

 

 

 

 

Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze

 

2pkt.

Uzasadnienie:

Partner przedstawił opis doświadczenia w świadczeniu usług opiekuńczych i oraz asystenckich dla osób starszych i niesamodzielnych oraz doświadczenie w pozyskaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS w zakresie usług opiekuńczych oraz doświadczenia

w świadczeniu usług asystenckich i/lub opiekuńczych

Liczba przyznanych punktów : 10

 

W wyniku oceny złożonych ofert wybrano ofertę następującego podmiotu:

 

  1. Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych

ul. Kminkowa 182e/2 62-064 Plewiska

 

Skład komisji oceniającej:

 

  1. Barbara Fąferek - z-ca Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance

  2. Paulina Carnecka – Starszy Specjalista Pracy Socjalnej

  3. Halina Lechowicz - inspektor