Skuteczna Realizacja Procedury "Niebieskie Karty"

Dnia 16.04.2018r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się szkolenie na temat Skuteczna Realizacja Procedury "Niebieskie Karty"oraz kontakt z osobą pokrzywdzoną i osobą stosującą przemoc organizowanym przez firmę KIER z Krakowa.
W szkoleniu uczestniczyli pracownicy socjalni, asystenci rodzin, koordynator PPK oraz kierownictwo MGOPS, ponadto zaproszeni goście tj. pedagodzy szkolni, kuratorzy zawodowi, dzielnicowi KP Trzcianka, oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.
Uczestnicy szkolenia pogłębili swoją wiedzę na temat procedury Niebieskiej Karty, tematu przemocy, oraz efektywnej pracy z osobą pokrzywdzoną oraz sprawcą.
sporządziła Justyna Feciuch

STOP PRZEMOCY - c.d.

Dnia 06.03.2018 roku odbył się kolejny dyżur w ramach akcji Stop Przemocy.
W dyżurze uczestniczyli pracownicy socjalni, kuratorzy zawodowi, koordynator Punktu Pomocy Kryzysowej oraz przedstawiciel Komisariatu Policji w Trzciance.
Kolejny dyżur odbędzie się dnia 03.04.2018 roku, osoby zainteresowane, chcące uzyskać informacje, pomoc oraz wsparcie zapraszamy.
sporządziła Justyna Feciuch

STOP PRZEMOCY - dyżur

Dnia 09.01.2018 r. w Punkcie Pomocy Kryzysowej odbył się kolejny dyżur dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas dyżuru rad udzielali pracownicy socjalni, kuratorzy II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej oraz przedstawiciel Komisariatu Policji w Trzciance.
Osoby zainteresowane zapraszamy w każdy pierwszy wtorek miesiąca do siedziby PPK przy MGOPS od g.10.00-13.00.
Justyna Feciuch

Wigilia 2017

21 grudnia, w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej tradycyjnie, podopieczni, pracownicy oraz zaproszeni goście usiedli do wspólnej Wigilii Bożego Narodzenia. Na świątecznie przystrojonej sali panowała atmosfera pełna życzliwości i ciepłych słów.

Licznie zebranych gości powitała Pani Kierownik Ewa Januszkiewicz-Goroszkin. Po krótkiej przemowie oddała głos przyjaciołom Ośrodka, wśród których nie zabrakło: burmistrza Trzcianki – Krzysztofa Czarneckiego, który przyszedł wraz z zastępczynią Grażyną Zozulą; przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki – Edwarda Joachimiaka; wiceprzewodniczącego Witold Perskiego; dyrektora biura poselskiego Marcina Porzucka – Adama Bogrycewicza; starosty powiatowego Tadeusza Teterusa oraz księdza wikariusza Mariana Mordarskiego.

Po części oficjalnej i wigilijnym błogosławieństwu, przyszedł czas na wspólne łamanie się opłatkiem. Składano wiele szczerych, wzruszających życzeń, które spotęgowały rodzinną atmosferę. Przepyszne dania, przyrządzone przez pracowników MGOPS-u, wypełniły pięknie przystrojone stoły. Dla wszystkich zgromadzonych gości uszykowano słodkie podarunki, w tym czekoladowe Mikołaje podarowane przez Pana Burmistrza,wszyscy razem wspólnie śpiewali kolędy. 

 

 


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance
wraz z pracownikami życzy Wszystkim
Wesołych, Zdrowych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Wszelkiej Pomyślności w 2018 roku.

Podarki od dzieci dla dzieci

Dnia 21.12.2017 r. MGOPS odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance wraz z wychowawczynią Aleksandrą Polańską, które oprócz uśmiechów na twarzach i życzeń Świątecznych przyniosły również podarki dla dzieci z uboższych rodzin.
Cieszymy się z tego spotkania i dziękujemy bardzo za pamięć.
sporządziła Justyna Feciuch

Choinka 2017

Dnia 14.12.2017 roku Nasz Ośrodek odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3., które ozdobiły naszą smutną choinkę pięknymi własnoręcznie przygotowanymi ozdobami, ponadto przyniosły również podarki, którymi chciały podzielić się z bardziej potrzebującymi dziećmi. Ideą naszego spotkania był przekaz, że wspaniale jest otrzymywać prezenty, ale też równie fantastycznie jest je dawać.
Bardzo dziękujemy za odwiedziny.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

W związku z przypadającym dnia 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych oraz 5 grudnia Międzynarodowym Dniem Wolontariusza z inicjatywy Burmistrza Trzcianki w czwartek 7 grudnia 2017 roku w Restauracji Złota Kaczka odbyło się spotkanie osób, które niosą pomoc oraz osób, które tej pomocy potrzebują.

Kierownik Ośrodka Pani Ewa Januszkieicz-Goroszkin wraz z pracownikami Ośrodka otrzymali podziękowania i gratulacje od władz  Miasta Trzcianki.

Ponadto Pani Ewa Januszkiewicz-Goroszkin otrzymała szczególne podziękowania za okazaną pomoc i empatię od Pana Leszka Budniaka.

Cieszymy się, że nasza praca została doceniona, jest to dla nas motywacja do dalszych działań, i chociaż pomaganie jest nieuchronnie wpisane w nasz zawód to nieoczekiwane słowa wdzięczności zawsze dodają siły i sprawiają, że nasza praca jest naszą misją i że to co robimy ma sens.

sporządziła Justyna Feciuch

STOP PRZEMOCY - c.d.

Dnia 07.10.2017 roku w ramach akcji STOP PRZEMOCY w naszym Ośrodku odbył się dyżur dotyczący przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Od godz. 10.00-13.00 dyżurowali pracownicy socjalni wraz z kuratorami II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej oraz funkcjonariuszem Komisariatu Policji w Trzciance.
Podczas dyżuru można było uzyskać niezbędne porady, wsparcie oraz informacje dotyczące tematu przeciwdziałania przemocy.
Kolejne dyżury odbędą się w każdy pierwszy wtorek miesiąca, tj.05 grudzień 2017r., oraz 09 styczeń 2017 r.
sporządziła Justyna Feciuch

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO

INFORMACJA

O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO

asystent rodziny

Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance została wybrana:

Pani Katarzyna Klimaszewska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Katarzyna Klimaszewska spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W wyniku analizy złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej komisja uznała, że kandydatka posiada wymaganą wiedzę merytoryczną, która zapewni odpowiedzialną i należytą realizację powierzonych zadań na ww. stanowisku.

 

Kierownik

Miejsko-Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Trzciance

Ewa Januszkiewicz- Goroszkin

Trzcianka, dnia 26.10.2017r.