ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE  OFERTOWE

dotyczące usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia uczestników Warsztatów Umiejętności Rodzicielskich w związku z realizacją projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Zapytanie ofertowe

2. Załączniki do zapytania ofertowego 1-3

 


Ochrona danych osobowych w MGOPS

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w  MGOPS w Trzciance, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance, 64-980 Trzcianka, os. Słowackiego 24, e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Jerzy Kuśnierek, adres e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

3. Dane będą przetwarzane do celów: udzielanie pomocy socjalnej osobom potrzebującym, na podstawie umowy, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Skuteczna Realizacja Procedury "Niebieskie Karty"

Dnia 16.04.2018r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się szkolenie na temat Skuteczna Realizacja Procedury "Niebieskie Karty"oraz kontakt z osobą pokrzywdzoną i osobą stosującą przemoc organizowanym przez firmę KIER z Krakowa.
W szkoleniu uczestniczyli pracownicy socjalni, asystenci rodzin, koordynator PPK oraz kierownictwo MGOPS, ponadto zaproszeni goście tj. pedagodzy szkolni, kuratorzy zawodowi, dzielnicowi KP Trzcianka, oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego.
Uczestnicy szkolenia pogłębili swoją wiedzę na temat procedury Niebieskiej Karty, tematu przemocy, oraz efektywnej pracy z osobą pokrzywdzoną oraz sprawcą.
sporządziła Justyna Feciuch

STOP PRZEMOCY - c.d.

Dnia 06.03.2018 roku odbył się kolejny dyżur w ramach akcji Stop Przemocy.
W dyżurze uczestniczyli pracownicy socjalni, kuratorzy zawodowi, koordynator Punktu Pomocy Kryzysowej oraz przedstawiciel Komisariatu Policji w Trzciance.
Kolejny dyżur odbędzie się dnia 03.04.2018 roku, osoby zainteresowane, chcące uzyskać informacje, pomoc oraz wsparcie zapraszamy.
sporządziła Justyna Feciuch

STOP PRZEMOCY - dyżur

Dnia 09.01.2018 r. w Punkcie Pomocy Kryzysowej odbył się kolejny dyżur dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas dyżuru rad udzielali pracownicy socjalni, kuratorzy II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej oraz przedstawiciel Komisariatu Policji w Trzciance.
Osoby zainteresowane zapraszamy w każdy pierwszy wtorek miesiąca do siedziby PPK przy MGOPS od g.10.00-13.00.
Justyna Feciuch

Wigilia 2017

21 grudnia, w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej tradycyjnie, podopieczni, pracownicy oraz zaproszeni goście usiedli do wspólnej Wigilii Bożego Narodzenia. Na świątecznie przystrojonej sali panowała atmosfera pełna życzliwości i ciepłych słów.

Licznie zebranych gości powitała Pani Kierownik Ewa Januszkiewicz-Goroszkin. Po krótkiej przemowie oddała głos przyjaciołom Ośrodka, wśród których nie zabrakło: burmistrza Trzcianki – Krzysztofa Czarneckiego, który przyszedł wraz z zastępczynią Grażyną Zozulą; przewodniczącego Rady Miejskiej Trzcianki – Edwarda Joachimiaka; wiceprzewodniczącego Witold Perskiego; dyrektora biura poselskiego Marcina Porzucka – Adama Bogrycewicza; starosty powiatowego Tadeusza Teterusa oraz księdza wikariusza Mariana Mordarskiego.

Po części oficjalnej i wigilijnym błogosławieństwu, przyszedł czas na wspólne łamanie się opłatkiem. Składano wiele szczerych, wzruszających życzeń, które spotęgowały rodzinną atmosferę. Przepyszne dania, przyrządzone przez pracowników MGOPS-u, wypełniły pięknie przystrojone stoły. Dla wszystkich zgromadzonych gości uszykowano słodkie podarunki, w tym czekoladowe Mikołaje podarowane przez Pana Burmistrza,wszyscy razem wspólnie śpiewali kolędy. 

 

 


ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance
wraz z pracownikami życzy Wszystkim
Wesołych, Zdrowych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Wszelkiej Pomyślności w 2018 roku.

Podarki od dzieci dla dzieci

Dnia 21.12.2017 r. MGOPS odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance wraz z wychowawczynią Aleksandrą Polańską, które oprócz uśmiechów na twarzach i życzeń Świątecznych przyniosły również podarki dla dzieci z uboższych rodzin.
Cieszymy się z tego spotkania i dziękujemy bardzo za pamięć.
sporządziła Justyna Feciuch

Choinka 2017

Dnia 14.12.2017 roku Nasz Ośrodek odwiedziły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3., które ozdobiły naszą smutną choinkę pięknymi własnoręcznie przygotowanymi ozdobami, ponadto przyniosły również podarki, którymi chciały podzielić się z bardziej potrzebującymi dziećmi. Ideą naszego spotkania był przekaz, że wspaniale jest otrzymywać prezenty, ale też równie fantastycznie jest je dawać.
Bardzo dziękujemy za odwiedziny.