Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

W związku z przypadającym dnia 3 grudnia Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych oraz 5 grudnia Międzynarodowym Dniem Wolontariusza z inicjatywy Burmistrza Trzcianki w czwartek 7 grudnia 2017 roku w Restauracji Złota Kaczka odbyło się spotkanie osób, które niosą pomoc oraz osób, które tej pomocy potrzebują.

Kierownik Ośrodka Pani Ewa Januszkieicz-Goroszkin wraz z pracownikami Ośrodka otrzymali podziękowania i gratulacje od władz  Miasta Trzcianki.

Ponadto Pani Ewa Januszkiewicz-Goroszkin otrzymała szczególne podziękowania za okazaną pomoc i empatię od Pana Leszka Budniaka.

Cieszymy się, że nasza praca została doceniona, jest to dla nas motywacja do dalszych działań, i chociaż pomaganie jest nieuchronnie wpisane w nasz zawód to nieoczekiwane słowa wdzięczności zawsze dodają siły i sprawiają, że nasza praca jest naszą misją i że to co robimy ma sens.

sporządziła Justyna Feciuch

STOP PRZEMOCY - c.d.

Dnia 07.10.2017 roku w ramach akcji STOP PRZEMOCY w naszym Ośrodku odbył się dyżur dotyczący przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Od godz. 10.00-13.00 dyżurowali pracownicy socjalni wraz z kuratorami II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej oraz funkcjonariuszem Komisariatu Policji w Trzciance.
Podczas dyżuru można było uzyskać niezbędne porady, wsparcie oraz informacje dotyczące tematu przeciwdziałania przemocy.
Kolejne dyżury odbędą się w każdy pierwszy wtorek miesiąca, tj.05 grudzień 2017r., oraz 09 styczeń 2017 r.
sporządziła Justyna Feciuch

INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO

INFORMACJA

O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO

asystent rodziny

Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance została wybrana:

Pani Katarzyna Klimaszewska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Katarzyna Klimaszewska spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W wyniku analizy złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej komisja uznała, że kandydatka posiada wymaganą wiedzę merytoryczną, która zapewni odpowiedzialną i należytą realizację powierzonych zadań na ww. stanowisku.

 

Kierownik

Miejsko-Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Trzciance

Ewa Januszkiewicz- Goroszkin

Trzcianka, dnia 26.10.2017r.

DYŻURY W MGOPS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYŻURY W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIANCE

DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DLA OSÓB,

KTÓRE  CHCĄ UZYSKAĆ INFORMACJĘ, WSPARCIE, POMOC, PORADĘ

ODBĘDĄ SIĘ W KAŻDY PIERWSZY WTOREK MIESIĄCA:

 

W LISTOPADZIE DNIA 07.09.2017 OD GODZ.10.00-13.00

W GRUDNIU DNIA 05.12.2017 ROKU  OD GODZ.10.00-13.00

W STYCZNIU DNIA 09.01.2018 ROKU OD GODZ.10.00-13.00

 

sporządziła: Justyna Feciuch

MGOPS w Trzciance ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance

ogłasza, iż prowadzi postępowanie w celu zatrudnienia pracownika na stanowisko

Asystenta Rodziny

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY

Dnia 2 października w naszym Ośrodku gościliśmy Pana Burmistrza, Policjantów z Komisariatu w Trzciance, kuratora II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Agnieszkę Klepianowską, oraz pedagoga Ewę Hałuję i Panią Ewę Woźną-Skowrońską wraz z dziećmi ze szkoły Podstawowej nr 3 w Trzciance.

Wspólnie obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień bez Przemocy.

Dzieci wykonały plakaty o tematyce "Stop Przemocy".

Najlepsze prace zostały nagrodzone.

Dziękujemy sponsorom: Urzędowi Miasta Trzcianki (Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), Państwu Krajewskim (Firma Krak), oraz Państwu Szopińskim  (firma For Kids) za ufundowanie nagród.

UWAGA!!

UWAGA!!

DZIEŃ 2 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU  UZNANY ZOSTAŁ PRZEZ ZGROMADZENIE OGÓLNE ONZ „MIĘDZYNARODOWYM DNIEM BEZ PRZEMOCY”.

W CELU UCZCZENIA TEGO DNIA, W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIANCE BĘDĄ PEŁNIONE DYŻURY PRZEZ PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH, PRZEDSTAWICIELI KOMISARIATU POLICJI, PEDAGOGA SZKOLNEGO, ORAZ KURATORA ZESPOŁU KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ DS.RODZINNYCH I NIELETNICH.

W TYM DNIU BĘDZIE MOŻNA OBEJRZEĆ RYSUNKI POD HASŁEM „STOP PRZEMOCY” WYKONANE PRZEZ DZIECI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 NAJLEPSZE PRACE ZOSTANĄ NAGRODZONE.

ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO NASZEGO OŚRODKA W GODZINACH PEŁNIENIA DYŻURÓW, TJ.OD 9.00 DO 16.00 W DNIU 2 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU.

PODCZAS DYŻURU MOŻNA BĘDZIE UZYSKAĆ WSZELKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEMOCY W RODZINIE.

STOP PRZEMOCY !!!!!!!

STOP PRZEMOCY !!!!!!!

Zbliża się Międzynarodowy Dzień bez Przemocy 02.10.2017 roku ustanowiony przez zgromadzenie Ogólne ONZ Z dn. 15.06.2006 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance przemocy w rodzinie mówi stanowcze NIE!

NIC NIE USPRAWIEDLIWIA AKTÓW PRZEMOCY!

Krzywdzenie osób bliskich jest przestępstwem podlegającym karze podobnie jak przemoc nad osobą obcą.

Wraz z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dn.01.08.2010r. obowiązują nowe przepisy kodeksu karnego, które pozwalają na skuteczniejsza walkę ze zjawiskiem PRZEMOCY.

PAMIETAJ!

Przemoc w rodzinie może przybrać różne formy tj.

-przemoc fizyczna (bicie, szarpanie, popychanie)

-przemoc psychiczna(poniżanie, krytykowanie, wyzywanie)

-przemoc ekonomiczna (zabranianie korzystania ze środków finansowych)

-przemoc seksualna

PAMIĘTAJ, ŻE:

Możesz uzyskać pomoc w takich instytucjach jak:

 

MGOPS Trzcianka

Os. Słowackiego 24

64-980 Trzcianka

Tel.67-216-21-64

 

Punkt Pomocy Kryzysowej w Trzciance

os. Słowackiego 24

64-980 Trzcianka

Tel.67-216-82-03


Komenda Policji w Trzciance

ul. Roosevelta 10

64-980 Trzcianka

67-216-34-00

 

Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych

ul. Sikorskiego 7

64-80 Trzcianka

 

INFOLINIA ,,Niebieska Linia”  telefon : 801 12 00 02

 

Sporządziła: Justyna Feciuch

WAKACJE Z MUSZKIETERAMI - PRZYGOTOWANIA DO WYJAZDU

W MGOPS dnia 13.07.2017r. odbyło się spotkanie dzieci wyjeżdżających na kolonie w ramach akcji "Wakacje z Muszkieterami" z właścicielami sklepów Intermarche i Bricomarche. Dzieci otrzymały "Bilet na kolonie" oraz prezenty (przybory szkolne i słodkie upominki). Dzieci odwiedziła również Pani policjant Estera Bartol, która informowała, jak bezpiecznie spędzać wakacje.

Wyjazd organizowany przez Fundację Muszkieterów to nagroda dla dzieci z ubogich rodzin za dobre wyniki oraz wyróżniających się pozytywnym stosunkiem do obowiązków szkolnych. Uczniowie zostali wybrani przy współpracy pedagoga szkolnego i MGOPS.

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

Wakacje z Muszkieterami 2017

Na wakacje z Muszkieterami!

W ramach akcji „Wakacje z Muszkieterami” wzorem roku ubiegłego dzieci z naszej placówki pojadą w góry do typowo górskiej miejscowości Sierockie położonej nieopodal Zakopanego na Skalnym Podhalu na okres 10 dni. Dzieci spędzą niezapomniany czas w gronie rówieśników i poznają 8 wartości Małego Muszkietera. Wszystko dzięki ogólnopolskiej akcji „Wakacje z Muszkieterami”. Na swoje pierwsze kolonie wyjedzie łącznie ponad 1000 dzieci z całej Polski. Ambasadorką wakacyjnych wyjazdów  jest Sylwia Gruchała – medalistka olimpijska. Honorowy patronat nad akcją objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda.

„Wakacje z Muszkieterami” już po raz drugi organizuje Fundacja Muszkieterów, którą tworzą właściciele sklepów Intermarché i Bricomarché. Dzieci w wieku 8-14 lat, które nie miałyby szansy na odpoczynek po pracowitym roku szkolnym, spędzą letnie kolonie w pięknych zakątkach Polski. Krajoznawczym wycieczkom i zajęciom w ośrodkach wypoczynkowych, będzie towarzyszyć poznawanie 8 uniwersalnych wartości, którymi powinien kierować się w życiu każdy Muszkieter. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!

Wakacje z Muszkieterami

 

WARTOŚCI MAŁEGO MUSZKIETERA:

• ODWAGA
Muszkieter pokonuje własne lęki
• UCZYNNOŚĆ
Muszkieter dzieli się z potrzebującymi
• OTWARTOŚĆ
Muszkieter umiejętnie słucha innych, wykazuje się serdeczną postawą społeczną
• WRAŻLIWOŚĆ
Muszkieter słucha głosu serca, staje po stron słabszych
• SUMIENNOŚĆ
Muszkieter z dużą starannością wykonuje powierzone mu obowiązki
• PRACOWITOŚĆ
Muszkieter chętnie się rozwija i potrafi z uporem realizować założone cele, nie poddaje się
• MĄDROŚĆ
Muszkieter potrafi umiejętnie ocenić sytuację i podejmuje rozsądne decyzje
• UCZYNNOŚĆ
Muszkieter zawsze mówi prawdę i wywiązuje się z danego słowa

Zobacz co robią Muszkieterowie i odwiedź stronę:

www.facebook.com/FundacjaMuszkieterow

www.wakacjezmuszkieterami.pl