INFORMACJA O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO

INFORMACJA

O WYNIKACH PRZEPROWADZONEGO NABORU NA WOLNE STANOWISKO

asystent rodziny

Uprzejmie informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko asystenta rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance została wybrana:

Pani Katarzyna Klimaszewska

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Katarzyna Klimaszewska spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. W wyniku analizy złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej komisja uznała, że kandydatka posiada wymaganą wiedzę merytoryczną, która zapewni odpowiedzialną i należytą realizację powierzonych zadań na ww. stanowisku.

 

Kierownik

Miejsko-Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Trzciance

Ewa Januszkiewicz- Goroszkin

Trzcianka, dnia 26.10.2017r.