Informacja

Informacja

o wyznaczeniu terminu kolejnego etapu naboru na stanowisko

głównej księgowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Trzciance

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance informuje, że 31 lipca 2018 roku o godz. 900 w siedzibie Ośrodka odbędzie się drugi etap naboru na stanowisko głównej księgowej.

Kolejnym etapem naboru będzie ocena wiedzy merytorycznej kandydatów: tj. test z wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna.

 

Kierownik MGOPS