INFORMACJA

Trzcianka, 1. 08. 2018r.

INFORMACJA

O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

W MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIANCE

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej, na stanowisko Głównego księgowego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance wybrana została Pani Małgorzata Kaczorowska, zamieszkała w Trzciance.

Uzasadnienie:
Pani Małgorzata Kaczorowska spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko głównego księgowego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Trzciance i uzyskała wysoką ocenę z testu oraz z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.  
Ponadto Pani Małgorzata Kaczorowska posiada wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje dające gwarancję właściwej realizacji powierzonych zadań.

Kierownik MGOPS

w Trzciance