Powitanie nowej księgowej

Powitanie nowej księgowej w MGOPS w Trzciance

Do zespołu pracowników MGOPS dołączyła Pani Małgorzata Kaczorowska, która będzie pełnić funkcje głównej księgowej . Pani Kaczorowska została serdecznie przyjęta przez pracowników oraz Pana Burmistrza Krzysztofa Czarneckiego i Z-cę Burmistrza Panią Grażynę Zozula. Pani Małgorzacie  życzymy zadowolenia z nowej pracy.