STOP PRZEMOCY - cd

STOP PRZEMOCY

Dzisiejszego dnia odbył się ostatni dyżur dotyczący akcji "Stop przemocy".

W dyżurze uczestniczyli jak zawsze specjaliści: pracownicy socjalni, kuratorzy zawodowi, koordynator Punktu Pomocy Kryzysowej oraz przedstawiciele Komisariatu Policji w Trzciance.

Informujemy, że dnia 2 października 2018 roku nastąpi oficjalne zakończenie i podsumowanie całorocznej akcji. Mamy nadzieję, że nasze działania przyczyniły się do udzielenia pomocy wielu ludziom w potrzebie i otrzymali Oni potrzebne wsparcie.

PAMIĘTAJCIE NIE JESTEŚCIE SAMI!!! PRZEMOCY MÓWIMY NIE!!!