STOP PRZEMOCY - spotkanie

W dniu dzisiejszym w świetlicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance odbyło się spotkanie z udziałem Pana Krzysztofa Czarneckiego Burmistrza Trzcianki, Pana Jakuba Namerły- Komendanta Komisariatu Policji   w Trzciance, Pana Grzegorza Kazarynowicza- Kierownika Wydziału Prewencji, Pana Łukasza Kowalczyka- dzielnicowego Komisariatu  w Trzciance, Pani Iwony Kurczewskiej i Agnieszki Klepianowskiej kuratorów II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzciance, które przyszły wraz z Panią wicedyrektor Joanną Król oraz pracowników MGOPS.

2 października to ważny dzień dla każdego z nas - zarówno tego najmłodszego, jak i starszego - jest to Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Święto to zostało zatwierdzone dopiero w 2007 roku na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ.
Data 2 października została wybrana ze względu na rocznicę urodzin indyjskiego pioniera strategii działania bez przemocy-Mahatmy Ghandiego.
W dniu dzisiejszym, jak i również w każdym innym powinna przyświecać jedna zasada - zasada unikania przemocy.
Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy jest Naszym Dniem, ale również każdy następny dzień powinien być tak samo radosny i bezpieczny.
Burmistrz Trzcianki wyraził swoje zadowolenie z udziału dzieci w akcji oraz podkreślił jak ważna jest bezinteresowna pomoc innym.
Dzieci, które wykonały prace na temat "Instytucje wspierające w sytuacjach zagrożenia" zostały nagrodzone upominkami ufundowanymi przez Burmistrza Trzcianki Pana Krzysztofa Czarneckiego.
Wszystkim gościom dziękujemy za udział w spotkaniu.
Ewa Januszkiewicz Goroszkin