SKARBNICA WIEDZY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

SKARBNICA WIEDZY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

W dniu 07.11.2018 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance odbyły się wykłady połączone  z indywidualnymi konsultacjami dla osób z niepełnosprawnością.
Spotkanie zorganizowane było przez Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych Oddział Regionalny w Poznaniu w ramach realizowanego programu "Co każdy z niepełnoprawnością wiedzieć powinien 2018."
Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków PFRON.
Każdy z uczestników mógł skorzystać z wykładów i porad psychologa, fizjoterapeuty, prawnika i doradcy zawodowego.
Spotkanie upłynęło w przyjaznej atmosferze, przy dużym zainteresowaniu uczestników.
Kolejne spotkanie odbędzie się na przełomie lutego i marca. Tematem będą rozliczenia roczne z Urzędem Skarbowym,  a wykładowcą będzie dr prawa p. Michał B. Tomczak z Krajowej Rady Konsultacyjnej do spraw Osób Niepełnosprawnych.
Justyna Feciuch