KONFERENCJA

KONFERENCJA DOTYCZĄCA CYBERPRZEMOCY
ORAZ PROBLEMU ZWIĄZANEGO Z NARKOTYKAMI

Dnia 03.01.2019r. w Sali Kina Osiedlowego w Trzciance odbył się Konferencja dotycząca "cyberprzemocy oraz problemu związanego z narkotykami" zorganizowana przez Nasz Ośrodek.
Rozpoczęciem było wprowadzenie w tematykę konferencji oraz powitanie gości przez Panią Kierownik Ewę Januszkiewicz-Goroszkin.
W.w konferencja odbyła się dzięki uprzejmości Spółdzielni Mieszkaniowej w Trzciance, która nieodpłatnie udostępniła salę kinową i sprzęt oraz przy finansowym wsparciu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Trzciance.
Spotkanie przeznaczone było dla młodzieży klas ósmych trzcianeckich szkół.
Wywiad oraz prezentację poprowadzili wykładowcy ze Szkoły Policji w Pile, podkomisarz Sebastian Polak oraz młod.aspirant Radosław Słabaczewski.
Celem naszym był uświadomienie młodzieży jakie zagrożenia i konsekwencje czyhają na nich w przypadku nadmiernego przesiadywania w "sieci" oraz w przypadku przyjmowania środków psychoaktywnych.
Mamy nadzieję, że zasłyszane słowa oraz obejrzane filmiki skutecznie zniechęcą młodych ludzi do eksperymentowania zarówno z narkotykami i jak i z "siecią".
Zaobserwowaliśmy duże zainteresowanie powyższym tematem wśród młodzieży, która w ciszy i skupieniu wsłuchiwała się w słowa wykładowców oraz oglądała przedstawione prezentację.
Wśród zaproszonych gości byli Pan Krzysztof Jaworski-Burmistrz Trzcianki, przedstawiciele trzcianeckiej Policji wraz       z Panem Jakubem Namerła- Komendantem Komisariatu Policji oraz przedstawiciele Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Trzciance.
Oczywiście nie zbrakło też pracowników pomocy społecznej oraz wychowawców poszczególnych klas.
sporządziła Justyna Feciuch