Punkt Pomocy Kryzysowej

 

Koordynator: Ewa Ciepluch

Punkt Pomocy Kryzysowej oferuje pomoc dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (alkohol narkotyki i inne) i ich rodzin, a także pomoc dla ofiar i sprawców przemocy.

W tym zakresie pomocy udzielają psychologowie: Katarzyna Wierzbińska, Wawrzyniec Standowicz oraz terapeuci uzależnień: Anna i Wiktor Blichowscy, Henryk Januchowski oraz Marcin Charmaciński.

Numer kontaktowy: 67-216-82-0367-216-82-03