INFORMACJA

Trzcianka, 1. 08. 2018r.

INFORMACJA

O WYNIKU KONKURSU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

W MIEJSKO – GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TRZCIANCE

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej, na stanowisko Głównego księgowego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciance wybrana została Pani Małgorzata Kaczorowska, zamieszkała w Trzciance.

Uzasadnienie:
Pani Małgorzata Kaczorowska spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie na stanowisko głównego księgowego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  w Trzciance i uzyskała wysoką ocenę z testu oraz z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.  
Ponadto Pani Małgorzata Kaczorowska posiada wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz predyspozycje dające gwarancję właściwej realizacji powierzonych zadań.

Kierownik MGOPS

w Trzciance

Informacja

Informacja

o wyznaczeniu terminu kolejnego etapu naboru na stanowisko

głównej księgowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Trzciance

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciance informuje, że 31 lipca 2018 roku o godz. 900 w siedzibie Ośrodka odbędzie się drugi etap naboru na stanowisko głównej księgowej.

Kolejnym etapem naboru będzie ocena wiedzy merytorycznej kandydatów: tj. test z wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozmowa kwalifikacyjna.

 

Kierownik MGOPS

wakacje z muszkieterami - cd

 

 

 

 

 

 

Dzięki współpracy naszego Ośrodka z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty i Fundacją Muszkieterów, w okresie wakacyjnym  osiemnaścioro dzieci z naszej miejscowości wyjechało na kolonie.

Jedna z kolonii organizowana przez „Zachodnio Pomorski  Związek Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej” z Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty umożliwiła wyjazd dla trzynastu dzieci  do  Białego Dunajca. Fundacja Muszkieterów zorganizowała wyjazd na wakacje dla pięciu dzieci do miejscowości Julinek bezpośrednio w otulinie Kampinowskiego Parku Narodowego.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance życzy, aby pobyt w otoczeniu malowniczych ośrodków dostarczył dzieciom niezapomnianych przeżyć i ekscytujących wrażeń.

PODPROGRAM 2017 – EFEKTY

PODPROGRAM 2017 – efekty

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance z terenu województwa wielkopolskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Pile realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

3. Pomoc żywnościowa trafiła do 624 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa wielkopolskiego.

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 • 28,8989 ton żywności;
 • 3032 paczek żywnościowych;
 • 0 posiłków;

4. W ramach Podprogramu 2017 dla 624 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 0 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

 • Ekonomiczne - 0 spotkań dla  0 uczestników
 • Żywieniowe – 0 spotkań dla 0 uczestników
 • Kulinarne - 0 spotkań dla 0 uczestników
 • Niemarnowanie żywności - 0 spotkań dla 0 uczestników

PODPROGRAM 2017 – efekty

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance z terenu województwa wielkopolskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Pile realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2017 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 – czerwiec 2018.

2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

· warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);

 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),

· mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),

 • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z makreli w oleju),

· cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),

· tłuszcze (olej rzepakowy),

· dania gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 624 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa wielkopolskiego.

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

o 28,8989 ton żywności;

o 3032 paczek żywnościowych;

o 0 posiłków;

4. W ramach Podprogramu 2017 dla 624 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono 0 warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących:

• Ekonomiczne - 0 spotkań dla  0 uczestników

• Żywieniowe – 0 spotkań dla 0 uczestników

• Kulinarne - 0 spotkań dla 0 uczestników

• Niemarnowanie żywności - 0 spotkań dla 0 uczestników

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

OGŁOSZENIE

NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

W MIEJSKO - GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W  TRZCIANCE

 

 

„Wakacje z Muszkieterami” - po raz trzeci !!!

Już po raz trzeci Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance wziął udział  w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Wakacje z Muszkieterami”.

Inicjatorem akcji jest Fundacja Muszkieterów założona w 2002r. przez właścicieli sklepów Intermarchẻ  oraz Bricomarchẻ. Celem akcji są kolonie dla dzieci, które ze względu na swoją sytuację rodzinną lub materialną nie miały możliwości wyjazdu na wakacje, wyjazd jest nagrodą za dobre wyniki w nauce. Tego lata na wakacje z Muszkieterami wyjedzie pięcioro dzieci – uczniowie szkoły Podstawowej nr 1 w Trzciance. Miejsce wypoczynku to urokliwa miejscowość Julinek bezpośrednio w otulinie Kampinowskiego Parku Narodowego, dzieci będą mieszkać w Parku Rozrywki, w programie jest zwiedzanie Warszawy.

Dnia 02.07.2018r. w naszym Ośrodku przedstawiciele sklepu Bricomarchẻ rozdali dzieciom bilety wyjazdowe oraz drobne upominki.  Burmistrz Pan Krzysztof Czarnecki życzył dzieciom udanego oraz bezpiecznego wypoczynku.

„Wolontariat – pomagam bo chcę”

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Trzciance w ramach projektu „Wolontariat – pomagam bo chcę” pod przewodnictwem katechety Pana Jakuba Olekszyka odwiedzili Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pracownicy socjalni opowiedzieli uczniom na czym polega ich codzienna praca oraz o  wielu odpowiedzialnych i wymagających zadaniach, które spoczywają na ich barkach. Pani Ewa Ciepluch koordynator w Punkcie Pomocy Kryzysowej przybliżyła uczniom informacje o pracy z osobami i rodzinami w kryzysie. Poinformowała, że w PPK można otrzymać  pomoc psychologiczną, prawną. Dodatkowo uzyskali wiedzę o funkcjonowaniu grupy AA „Przebudzenie”.

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE  OFERTOWE

dotyczące usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia uczestników Warsztatów Umiejętności Rodzicielskich w związku z realizacją projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

1. Zapytanie ofertowe

2. Załączniki do zapytania ofertowego 1-3

 


Ochrona danych osobowych w MGOPS

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"),

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w  MGOPS w Trzciance, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.

1. Administratorem danych osobowych jest: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzciance, 64-980 Trzcianka, os. Słowackiego 24, e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Katarzyna Tyrakowska, adres e-mail: JLIB_HTML_CLOAKING

3. Dane będą przetwarzane do celów: udzielanie pomocy socjalnej osobom potrzebującym, na podstawie umowy, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.

8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.

11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.